Sorsele kommun tar emot leverantörsfakturor elektroniskt

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor där vi tillsammans kommer att spara tid och pengar.

För att ytterligare effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor, går vi över till elektroniska fakturor och vi arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor till oss.

Sorsele kommun, Sorsele Värmeverk och Sorsele Bo jobbar med att på sikt fasa ut möjligheten att ta emot pappersfakturor. Vi uppmanar därför våra leverantörer att se över sina möjligheter att skicka elektroniska fakturor till oss.

För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt information som ni behöver för att skicka e-fakturor till oss.


Skicka elektroniska leverantörsfakturor:

Vi samarbetar med Swedbank och tar emot elektroniska fakturor i ett standardiserat filformat enligt SFTI, vilket underlättar för både köpare och säljare.

  • Våra e-adresser:

2120002585 Sorsele kommun

5566299664 Sorsele Bo

5566870977 Sorsele Värmeverk

  • Adress till distributionstjänsten hos Swedbank: SWEDSESS
  • Krav på fakturainnehåll och fakturamärkning

För att komma igång fyll i blanketten 'Instruktion ta emot' och e-posta den till oss. Vi kontaktar er för att komma överens om tidpunkt för utbyte av elektroniska fakturor.


Har ni frågor kring e-faktureringen är ni välkommen att kontakta oss på: ekonomi@sorsele.se

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund