Budget

Nämndernas budgetramar beslutas i april av fullmäktige. Nämnderna ansvarar själva för fördelning av de tilldelade pengarna och i november månad tar fullmäktige del av en redovisning från nämnderna kring hur pengarna fördelats. Vid detta sammanträde fastställs kommunens resultatbudget (kommunens totala intäkter och kostnader) inför kommande verksamhetsår slutligt, eftersom förändringar i kommunens intäkter kan ha skett sedan i juni. Kommunens intäkter består framförallt av kommunalskatt från medborgarna och olika bidrag från staten.

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund