Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor till kommunen skall skickas till vår faktureringsadress:

Sorsele kommun
Fe 204
930 87  ARJEPLOG

Alla fakturor skall innehålla följande uppgifter:

  • Referenskod - kod som beställaren själv skall ange, Glömmer beställaren att ange denna referens måste ni själva fråga efter den vid beställningstillfället. Referensen börjar alltid med ZZ och följs av 4 eller 6 siffror exempelvis ZZ2131 eller ZZ200010.
  • Beställningsnummer om så krävs
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodag
  • Fakturabelopp
  • Fakturans momsbelopp
  • Plusgiro (eller bankgiro) nummer
  • Leverantörens organisationsnummer (F-skattsedel)

Sorsele kommun accepterar endast 30 dagars betalningsvillkor. Avgifter såsom faktureringsavgifter, påminnelseavgifter, expeditionsavgifter accepteras inte. Kommunen returnerar fakturor som avviker från dessa villkor.

Fakturor som inte uppfyller ovan angivna krav returneras utan betalning.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund