Delårsbokslut

Delårsrapporterna presenteras för kommunfullmäktige i september och avser sedan 2012 perioden januari till juni.

Delårsrapport 2009

Delårsrapport 2010

Delårsrapport 2011

Delårsrapport 2012

Delårsrapport 2013

Delårsrapport 2014

Delårsrapport 2015

Delårsrapport 2016

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund