Trepartens renhållningsnämnd

Trepartens renhållningsnämnd bildades formellt i januari 2001 och samverkande kommuner är Sorsele, Malå och Norsjö. Syftet med att bilda nämnden var att klara insamlingen av hushållsavfall i kommunerna med maximalt utnyttjande av fordon och personal, samt att renhållningen stod inför stora förändringar med nya lagar och förordningar.

Nämndens verksamhet regleras via reglemente och avtal mellan kommunerna. Samverkan omfattar inte myndighetsutövning mot enskild.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.

Norsjö kommun ansvarar för administration av nämndens verksamhet.

Trepartens reglemente.

 

Senast uppdaterad: 2013-06-07
Uppdaterad av: