Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden har även ansvar för allmänna och lokala folkomröstningar.

I nämnden sitter fem ledamöter och lika många ersättare.

Senast uppdaterad: 2013-06-07
Uppdaterad av: