Revisorer

Sorsele kommuns revisorer är utsedda av kommunfullmäktige. Kommunrevisorerna granskar varje år verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och diskuterar under året med berörda förvaltningar samt styrelser/nämnder. Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. Till sin hjälp i arbetet upphandlar revisorerna konsultstöd.

Granskningar 2015    
Delårsrapport   Kommunens svar
Verksamhetens effektivitet   Kommunens svar
     
Granskningar 2016    
Kommunens finansiella ställning   Kommunens svar
Ägarstyrning m m - bolagen   Kommunens svar
Delårsrapport   Kommunens svar
Utveckling och tillväxt   Kommunens svar
     

Kommunrevisorerna består av följande personer (ordinarie, inga ersättare);

Göran Olsson, ordf 070-648 04 03
Ing-Marie Bäcklund 0952-200 21
Roger Linder 0952-500 20
Leif Hedlund 070-640 03 17
Erik Sandström 070-577 13 48

Revisorernas reglemente.

Senast uppdaterad: 2016-11-24
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson