Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige är bland annat att svara för kommunens myndighetsuppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom skydd mot olyckor, livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet, den svarar för kontroll och tillsyn enligt livsmedelslagen och EG förordningar inom livsmedelsområdet, lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen samt miljöbalken och följdbestämmelser till dessa lagar.

 

Senast uppdaterad: 2014-10-29
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson