Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet.

Från den 1 juni 2013 upphörde facknämnderna barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige har istället inrättat tre utskott under kommunstyrelsen;

  • allmänna utskottet
  • tekniska utskottet
  • social- och utbildningsutskottet

 

Senast uppdaterad: 2014-10-29
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson