Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har ett övergripande ansvar för ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som annars anses vara viktiga

Kommunfullmäktige beslutar bl a om

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder, samt revisorer
  • Reglementen och arvoden/ersättning till förtroendemän
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Medborgarfråga

Kommunfullmäktige sammanträder 5 gånger/år. Sammanträdena är offentliga. 

Kommunfullmäktige i Sorsele kommun består av 21 folkvalda ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

 

Senast uppdaterad: 2014-10-29
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson