Politisk organisation

-- Kommunval.BMPVart fjärde år väljer de som är röstberättigade i kommunen vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige-församlingen. Antal röster avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige. Totala antalet ledamöter i kommun-fullmäktige bestäms av kommunallagen och i Sorsele kommun får det inte finnas färre än 31 ordinarie ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka personer som ska sitta i styrelse/nämnder, revisorer, överförmyndare, valnämnd, valberedning och övriga förtroendeuppdrag.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation vilket innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Schematisk bild av kommunens politiska organisation

Styrelser och nämnder 2015-2018

 

Senast uppdaterad: 2017-07-04
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson