Information kring projekten bredbandsutbyggnad i Sorsele kommun.

 


Projektet Bredband till byar och ytterområden Ammarnäs.

Vintern närmar sig. Vi jobbar för fullt, vissa områden har grävts och fiber har blåsts in men vi kommer inte att koppla in några kunder i höst.
Ni som har anmält er är inskrivna i våran databas  även om ni inte fått ett svarsmeddelande, ifall ni är osäker kontakta oss.
Projeket i Ammarnäs pågår till och med 2018-12-31.
Vissa delar av Tjulträskvägen är grävd resten väntar vi på tillstånd från Trafikverket.

Efterhand som din fastigehet berörs kommer vi att ta närmare kontakt via mail. Markavatal kommer att skrivas med beröreda fastigheter där vi sköter grävning på fastighetens mark.

Grävning och plöjning i projektets regi sköts av Wilhelmssons gräv AB.

När det gäller projekten i övrigt så är vi försenade av olika anledningar. Kommer att börja med Buresjön - Bockträsk senare i höst.


-- Eu-logga landsbygdsområden -- Bredband till Alla (Bredband til alla)

Senast uppdaterad: 2017-02-03
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund