Förläggning av slang fram till huset

Vi har nu börjat med schaktarbetet och nu är huvudledningarna vid fritidsområdet ovanför macken klara och vi har
lagt skyddsrör för huvudstråken i vägkanten och lämna avsättning för varje hus som ska ha bredband. Principskiss hur det ser ut nedan

Serviceslangen har en ytterdiameter på 14 mm. Vi lämnar den ovan jord så lång som vi tror kommer att behövas in till huset.
Slang som är för kort kan lätt skarvas efter kontakt med våra arbetare i området.

Grönt sökband ska också läggas enligt skissen nedan, banden i lämplig längd kan hämtas vid vårt nodhus vid skolan.
andet behövs för att i framtiden hitta slangen vid grävarbeten. Sökbandet lämnas ovan mark vid husvägg.

Fastighetsägaren ska sedan ombesörja att slangen grävs ner till önskad intagsplats. Lämna slangen på utsidan huset enligt principskiss nedan.
Vi rekommenderar att slangen grävs ner 60 cm.

                                                     

Efter detta sker indragningen av fiber i husen och montering i husen. Om detta återkommer vi senare.
Anslutningsslangen mot huset ska vara nedgrävd åtminstone första biten innan vintern för att inte hindra snöröjning

Senast uppdaterad: 2016-11-03
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund