Bredbandsutbyggnad 2015-2016-2017-2018 på prioriterade områden

Vi har mottagit och registrerat din anmälan om bredbandsanslutning för din fastighet/ditt hus.
Om din fastighet inte ligger i dom sträckor/byar som är planerade att byggas i nuvarande etapp så är du inte bortglömd utan vi kommer i efterhand att undersöka möjligherna för ytterligare stöd och byggande.

Kommunen har lämnat in ansökan om stöd från Jordbruksverket för byanät. Denna ansökan gäller byarna mellan Sorsele och Grannäs, byarna mellan Buresjön och Bockträsk, nedersta delen av Blattnicksele och byarna mellan Sandsele och Råstrand samt byarna mellan Råstrand och Tväråträsk/Skoträsk.

Länsstyrelsen beräknar att beslut kommer att lämnas under hösten 2015.

Vattenfalls planerade arbete med ombyggnad av el-nätet sker enligt deras planering i huvudsak 2016 och 2017. Vi följer givetvis upp eventuella förändringar i deras planering eftersom vi i möjligaste mån samarbetar vid grävningsarbetet.

Ansökan om stöd för det ortssammanbindande nätet för delsträckorna Sorsele - Grannäs, Buresjön - Bockträsk samt Blattnicksele - Sandsele - Råstrand - Tväråträsk lämnades under april in av AC-Net (det regionala nätet i Västerbotten) gemensamt för alla ortssammanbindande bredbandsprojekt i länet. Tillväxtverket meddelade dock i maj att de är vissa förändringar i deras utlämnade villkor, varför ansökningarna måste göras om för alla kommuner i länet. Underlag för ny ansökan lämnades av oss i mitten av maj.

Skanova (Telias kabelföretag) har lämnat in synpunkter på våra planer, dessa synpunkter kommer att behandlas under augusti/september av Tillväxtverket och Post -och Telestyrelsen. Vår ansökan kan därför inte behandlas före september.
På grund av denna försening är nu vår bedömning att en mycket liten del av arbetet hinner göras under hösten 2015. Vi planerar därför hur stor grävinsats som kan ske under sommaren 2016. Vattenfalls planer spelar även här en stor roll.

För Ammarnäsområdet har ansökan om stöd till Jordbruksverket lämnats in, efter beslut av kommunens styrgrupp 19 maj.

Ansökningarna till Jordbruks- och Tillväxtverket är baserade på inkomna anmälningar. Efteranmälningar är dock möjliga i de flesta fall för både fast boende och fritidshus.
Sprid gärna denna information till grannar och bekanta som ännu inte har anmält sig.

Planering, upphandling av material och entreprenörer pågår och vi kommer efterhand att informera och samråda med respektive byarepresentanter.

Hittills pekar planeringen på att det med några få undantag är möjligt att bygga till de som anmält sig i aktuella områden om inte förutsättningarna kraftigt förändras.

 

Senast uppdaterad: 2015-07-23
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund