Information till byarna

Lokala byaträffar kommer att anordnas där det kommer att informeras
om byarnas och fastighetsägarnas möjlighet och åtaganden enligt lista nedan:

Anmälningsblankett delas och ut

1. Utse kontaktpersoner (per by eller mindre grupp av byar)
2. Se till att alla fastighetsägare och boende i permanent- eller fritidsboende informeras
3. Hjälpa till att ordna lokala byaträffar
4. Hjälpa till vid planering av kabelsträckningar
5. Hjälpa till att få in anmälningar om anslutningar
6. Hjälpa till att få in markavtal (kommunen betalar inga markersättningar)
7. Utföra eventuella röjningar och flyttningar för kabelstråk i byn
8. Utföra eventuella finjusteringar efter plöjning/grävning (maskinjusteringar gör vi)
9. Hitta lämpliga platser för skarvskåp.
10. Utföra grävning och rörläggning sista biten mot huset (ca 30 m).
11. Utföra borrning för kabelintaget på eget hus.

 -- Bredband till Alla (Bredband til alla)

Senast uppdaterad: 2015-02-06
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund