Barn och ungdomars psykiska hälsa

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp

Till vänster finns olika problemställningar och genom att klicka på en problemställning får du läsa om vad begreppet innebär.

För varje problemtyp finns en hänvisning (till höger under exterma länkar:) om vart man kan vända sig om man upplever att man behöver hjälp.