Bostadsanpassning

Om du har funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Du ansöker om bidraget hos kommunen och till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga för funktionshindret. I vissa fall kan läkare eller annan sakkunnig skriva intyget.

Bidraget skall användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet, exempelvis till;

  • ramper
  • ändring av badrum, installation av duschplats
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1972:1574) (BAB) anger de kriterier som gäller för att bidrag ska kunna beviljas.

Senast uppdaterad: 2011-04-19
Uppdaterad av: