Boendestöd

I Sorsele kommun finns det ett boendestöd som bland annat riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ge stöd i hemmet samt tillhandahålla pedagogiska insatser gällande sociala normer för att öka den enskildes möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Boendestödet ansöks som bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4:1.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Uppdaterad av: Bodil Granström