Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

I kommunen finns fyra boenden för ensamkommande barn.

Senast uppdaterad: 2016-01-27
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund