Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling.

En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå.

I kommunen finns en elevhälsoteam. I teamet ingår skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och berörd rektor.


Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

I kommunen finns för närvarande ingen skolpsykolog anställd, tjänsten köps in efter beslut av rektor. Fr.o.m. 14 augusti 2017 tillträder Mattias Norlund tjänsten som skolpsykolog.

 

Senast uppdaterad: 2017-04-27
Uppdaterad av: Bodil Granström