Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling.

En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå.

I kommunen finns en elevhälsoteam. I teamet ingår skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och berörd rektor.


Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

I kommunen finns ingen skolpsykolog anställd utan tjänsten köps in efter beslut av rektor.

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Bodil Granström