Övergångsbestämmelser om betyg

Saknar du slutbetyg från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning.

Nya regler för utfärdande av slutbetyg/gymnsieexamen kan leda till att du som har ett samlat betygsdokument inte längre kan använda alla dina slutförda kurser till en gymnasieexamen.

Tidsfristen för elever med gamla kursbetyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen förlängs ytterligare till den 1 juli 2020, enligt ett regeringsbeslut.

Om du har slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 kommer kraven att höjas så att du dessutom måste ha godkänt betyg i svenska 3, engelska 6 och matematik 1.

Du har möjlighet att få ett slutbetyg via Komvux om du läser klart ämnen som saknas innan den 1 juli 2020.


Ta kontakt för mer information med Karin Ringlöv, studie- och yrkesvägledare inom komvux, tel: 0952-142 05 eller via e-post: karin.ringlov@sorsele.se 

Skolverkets information ang övergångsbestämmelser om slutbetyg.

Senast uppdaterad: 2016-12-05
Uppdaterad av: Bodil Granström