Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller
  • när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

För information om aktuellt utbud kontakta Studie- och yrkesvägledaren.

Ansökningsblankett finns här.

 

Senast uppdaterad: 2014-02-28
Uppdaterad av: