Gymnasial samverkan och IKE

-- Gymnasial samverkan och IKE.jpg (Region Västerbotten)

 

Kontaktperson i Sorsele kommun 

Elevens studieresultat och totala frånvaro

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Åtgärdsprogram

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Elevens frånvaro

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se 
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Elevens byte av studieväg/ och eller skola

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Studieavbrott eller studieuppehåll

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Information inför skolstart

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Melker Holmberg
Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: melker.holmberg@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

Senast uppdaterad: 2015-06-12
Uppdaterad av: Bodil Granström