Vindelälvsskolan

Vindelälvsskolan

Foto: Linda Stövset


Vindelälvsskolan är en F-9 skola med en eller tvåparallellig verksamhet. Skolan har engagerade, välutbildade och behöriga lärare samt uppvisar i många sammanhang goda resultat. 

Skolan har ett kompetent elevhälsoteam som arbetar med alla elever i hela kommunen. Skolan har en integrerad särskola.  

Fritidshemmet finns integrerad i skolan där barnen tas om hand av erfaren personal. Fritidshemmet bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. 

Skolan kommer att renoveras för flera miljoner under de närmaste åren för att möta framtida krav och behov. 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-27
Uppdaterad av: Bodil Granström