Ammarnäs skola

Ammarnäs skola

Ammarnäs skola (F – åk 6) ligger på en kulle mitt i den lilla fjällbyn med utsikt över både fjäll, skogar och vattendrag.  Vi lever nära naturen och kulturen och det är synligt som en röd tråd genom all undervisning. Vi vill att eleverna ska känna ansvar och stolthet för sin hembygd och genom att skolan arbetar tillsammans med närsamhället blir skolan en levande del i byn. Skolan gör sig synlig i bygden genom att eleverna lär sig söka kunskap utanför skolans väggar men även att skolan är en samlingsplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Vårt arbete kring närsamhället och kulturen tar avstamp både inom den samiska och nybyggarkulturen för i Ammarnäs lever dessa kulturer sida vid sida och vi är alla beroende av varandra.

Vi strävar efter att vårda och värna om vår miljö omkring oss samt stimulera intresset för ett aktivt friluftsliv och eleverna tar sig varje år ut i naturen till fots, på skidor eller på hästryggen.

Skolan och förskola/fritidshem ligger i samma byggnad och har ett nära samarbete för vi anser att det skapar förutsättningar för en trygg miljö och ett livslångt lärande. 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-27
Uppdaterad av: Bodil Granström