Tomt- och markfrågor

-- BlommandeHägg.jpgTomt- och markfrågor hanteras i första hand av kommunstyrelsens tekniska utskott. Vare sig det är utskottet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar i sådana ärenden är det teknik- och serviceförvaltningen som ser till att besluten genomförs.

Det kan handla om försäljning eller köp av fastigheter, utarrendering av kommunens mark och liknande frågor.

Senast uppdaterad: 2012-11-23
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund