Om Sorsele Värmeverk AB

Sorsele Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift enligt bolagsordningen bland annat är "att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi inom Sorsele kommun". 

Styrelsen för bolaget utses av kommunfullmäktige och består av följande personer;

Roger Linder, ordförande
Anders Pettersson, vice ordförande
Martin Harr
Kjell Öjeryd, ersättare
Robin Fransson, ersättare

 


 

Sorsele Värmeverk AB         
924 81  SORSELE
Org-nr 556687-0977

Uppgift om kontaktperson, se kontaktrutan till höger.

Senast uppdaterad: 2016-04-04
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson