Sopbilen

Ordinarie turer för sopbilen i Sorsele kommun är fr.o.m januari 2016 torsdagar JÄMNA veckor.

Sopkärl ska placeras intill hämtningsväg 05.00 på avhämtningsdagens morgon. De ska placeras så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Väg fram till kärlets hämtnings- och tömningsplats ska hållas lätt framkomlig. Vid behov ska hämtningsvägen röjas från snö och hållas halkfri!

Där avståndet mellan fastigheter understiger 50 m ska kärl placeras gemensamt för två eller flera fastigheter.

Övrig info - se "Renhållningsföreskrifter"

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund