Miljöbodar i kommunen

Kommunens miljöbodar är stängda!

För miljöfarligt avfall hänvisas till kommunens återvinningscentraler
(i Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs) samt miljöstationen vid gatukontoret (Sorsele industriområde).

Exempel på farligt avfall är; lösningsmedel, bilbatterier, spillolja, fotogen, oljefilter m m.

Titta i länken till höger för information om hur farligt avfall ska sorteras.

Senast uppdaterad: 2015-04-09
Uppdaterad av: Jeanette Eklund