Grovsopor

Allmänheten kan lämna sitt sorterade grovavfall vid Svartlidens återvinningscentral. Den är bemannad och finns cirka tre kilometer nordöst om Sorsele efter E45 mot Arvidsjaur - se länk till vänster. Bemannade återvinningsstationer finns även i Gargnäs och Ammarnäs.

För de abonnenter som vill ha sitt grovavfall hämtat vid fastigheten kan hämtning ske inom två veckor efter beställning hos gatukontoret. Kostnaden för fastighetsnära hämtning är enligt gällande taxa, det vill säga timkostnaden för lastbilen med container och kran. Deponi eller förbränningsavgifter kan i vissa fall tillkomma.

Sorsele kommun kommer inte att genomföra grovsopinsamling från och med år (2013)

Detta av olika anledningar;

• Kostnad: insamlingen tar ca 1 vecka för 2 lastbilar.

• Sorsele kommun har, för att vara en liten kommun, bra utbud för att bli av med avfallet; 3 st ÅVC (återvinningscentraler), 5 st ÅVS (återvinningsstationer), storkompost.

• Den allmänna (o)ordningen på insamlingsplatserna.

  • Ammarnäs har helgöppet 1 söndag varje månad (se hemsidan).


Gatukontoret.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund