Sotning - Rengöring

Sorsele kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.

Skorstensfejarmästaren utses av Kommunstyrelsen.
Sorsele kommun har en ny entreprenör för sotningsverksamheten. 

Sotning & Ventilation Västerbotten AB
Köpmangatan 4
923 31 Storuman

Sotningsverksamhetens syfte är i första hand att förebygga brand. I Lag om skydd mot olyckor fastslås att denna verksamhet är en kommunal angelägenhet.

Senast uppdaterad: 2016-08-12
Uppdaterad av: Bodil Granström