Gargnäs Räddningsvärn

  • Brandstationen byggdes 1986 och lokalen är ihopbyggd med en privat bilverkstad
  • Stationen ligger vackert belägen vid en av sjöarna i Gargnäs
  • Besöksadressen är på vänster sida vid infarten till Gargnäs från Sappetsele
  • Personalstyrkan består av 1 st platschef, 11 st brandmän
  • Värnet har inte någon beredskap utan de som är hemma åker på larm samtidigt som Sorsele räddningskår larmas.

Senast uppdaterad: 2011-05-27
Uppdaterad av: