Sorsele Räddningskår

Brandstation

-- Brandstation sorsele.jpg (Brandstation sorsele)


  • Brandstationen byggdes 1967 till en kostnad av 700 000 Kr och beskrevs av pressen som ett skrytbygge
  • Ombyggnad av stationen blev klar 2007
  • Stationen ligger vackert beläget centralt i samhället invid Vindelälven
  • Besöksadressen är Strandvägen 2


Brandpersonal


  • Personalstyrkan består av 6 st styrkeledare, 15 st brandmän Personalen är uppdelad i 4 st beredskapsstyrkor med 1 styrkeldare och 4 brandmän i varje styrka
  • Anspänningstiden är 5 minuter vilket innebär att beredskapsstyrkan skall vara på väg inom 5 minuter dygnet runt

Senast uppdaterad: 2011-05-27
Uppdaterad av: