Ammarnäs Räddningskår

Brandstationen byggdes 1986 

Stationen ligger vackert beläget invid Tjulåns deltaområde

Besöksadressen är på höger sida vid infarten till Ammarnäs

 

Personalstyrkan består av 4 st styrkeledare, 6 st brandmän

Personalen är uppdelad i 4 st beredskapsstyrkor med 1 styrkeledare och 1 brandman i varje styrka

Ammarnäs åker även på IVPA(i väntan på ambulans) larm

Anspänningstiden är 7 minuter vilket innebär att beredskapsstyrkan skall vara på väg inom 7 minuter dygnet runt

Senast uppdaterad: 2011-05-27
Uppdaterad av: