Badvattenkvalitet

 

Vi har många sjöar och vattendrag med mindre eller större badplatser. Vi har genomgående bra badvatten i kommunen men ibland kan vattenkvaliteten försämras, därför tar vi badvattenprover.

Varje år mellan juni och augusti bevakar miljökontoret vattenkvaliteten vid kommunens större badplatser: Skibikken, badsjön i Sorsele och Gargnäs Lagun. Proverna tas för att kontrollera vattnets bakteriehalt. Beroende på hur hög halten är bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vid otjänligt prov tar vi så snabbt som möjligt ett omprov. Om vattnet då visar sig vara otjänligt stängs badet.

Du kan gå in på länken Badplatsen här bredvid för att se resultaten.

Algblomning

Under sommaren inträffar det ibland algblomning i vattnet, då växtplankton förökar sig kraftigt. Vissa alger kan utveckla giftiga ämnen som är farliga för människor och djur. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Då det är algblomning ska man inte bada.

Kraftig algblomning syns tydligt. Vattnet blir grumligt eller färgat av alger, ofta grönfärgat - påminner om spenatsoppa.

Symptom vid bad i algblommande vatten liknar matförgiftning: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan dessutom drabbas av ögonirritation, svullna läppar, öronvärk, ont i halsen och hudirritationer.

Får du hud- eller ögonbesvär, eller på annat sätt mår dåligt - ta kontakt med läkare. Om du tror att ditt husdjur har blivit algförgiftat bör du genast ta kontakt med veterinär.

Cerkarier

Du kan också få hudirritationer om du har kommit i kontakt med cerkarier. Cerkarien är en parasitlarv som kan angripa människor. Den tränger inte genom huden, men kan orsaka klåda som kan sitta i upp till en vecka, varför angrepp av cerkarier ofta kallas badklåda. Cerkarier är ovanliga men kan uppkomma vid något tillfälle.

Duscha

Försök att alltid duscha så snart du kan efter badet.

Senast uppdaterad: 2014-07-15
Uppdaterad av: