Cisterner 

Skriftlig anmälan ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden;

·         i god tid innan installation av cistern i mark, med tillhörande rörledningar, om cisternens volym är större än 1 m3

·         i god tid innan installation av cistern ovan mark, med eller utan tillhörande rörledningar, om cisternens volym är större än 1 m3 men högst 10 m3.

·         vid hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

·         av den som tar cistern ur bruk. Cistern och rörledning som tas ut bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen kan fyllas.

 

Anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden behöver inte göras vid nyinstallation av cistern inomhus. Observera att anmälan alltid krävs inom vattenskyddsområde och att installationskontroll alltid måste utföras.

 

Observera att det finns krav på:

·         hur cistern och rörledningar ska vara konstruerade

·         återkommande kontroll, revisionskontroll och installationskontroll utförda av ackrediterad kontrollant

·         cistern inom vattenskyddsområde.

 

 

Reglerna ovan finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24. Cisterner kan även omfattas av exempelvis sprängämnesinspektionens föreskrifter. Kontakta därför alltid Samhällsbyggnadsenheten vid installation av cistern eller när cistern tas ur bruk, oavsett storlek eller innehåll.