Djurskydd

(Foto: Kristina Nilson)

Från 1 januari 2009 har Länsstyrelsen ansvar för djurskyddskontrollen. Frågor om djurskydd hänvisas därför till Länsstyrelsen, tel 090-10 70 00 (växel), eller till Länsstyrelsens djurskyddstelefon 090-10 82 70 som är öppen vardagar 9.00-15.00.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av miljön runt djurhållning.

Om man vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden.

Döda vilda djur
Ibland hittar man påkörda djur utmed vägar och järnvägar. Döda djur utmed vägar ska anmälas till väghållaren, oftast Trafikverket. De som ligger utmed järnvägen ska alltid anmälas till Trafikverket. Vissa sällsynta däggdjur och fåglar räknas som statens vilt (tidigare kronans villebråd). Hittas någon av dessa död ska du rapportera det till polisen (tel 114 14).

Information till dig som är katt- eller hundägare

Som katt- eller hundägare har man stort ansvar för sitt djur och även mot omgivningen. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållningen inte stör miljön eller människors hälsa.

Miljöbalken gäller för alla, och för allt som kan påverkan hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”

Detta innebär till exempel:

  • Att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,

  • Att djuret inte ska förorena på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som djurägare ska ha katten eller hunden under den tillsyn som krävs för att undvika att katten eller hunden orsakar skador eller avsevärd olägenhet.

Senast uppdaterad: 2014-02-07
Uppdaterad av: