Köldmedierapportering

Verksamhetsutövaren ska rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till Samhällsbyggnadskontoret senast den 31 mars, om det finns 10 kg köldmedier eller mer vid anläggningen. I den mängden ska enbart utrustning/aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll (dvs aggregat över 3 kg) räknas in.

  • Utrustning (aggregat) som innehåller mindre än 3 kg köldmedium behöver inte kontrolleras återkommande.
  • För utrustning (aggregat) som innehåller 3–30 kg köldmedium gäller kravet på återkommande läckagekontroll 1 gång per tolv månader.
  • För utrustning (aggregat) som innehåller 30–300 kg köldmedium gäller krav på läckagekontroll 1 gång per sex månader*.
  • För utrustning (aggregat) som innehåller 300 kg köldmedium eller mer gäller krav på läckagekontroll 1 gång var tredje månad*.
  • System för upptäckt av läckage ska installeras vid utrustning (aggregat) som innehåller mer än 300 kg köldmedium.
  • Gör en anmälan till tillsynsmyndigheten före installation av ny utrustning (aggregat) som innehåller 10 kg köldmedium eller mer
  • Tillsynsmyndigheten ska informeras när utrustningen (aggregatet) har skrotats. Ägarbyte anmäls skriftligt till tillsynsmyndigheten.
  • Kontrollanten ska vara godkänd/certifierad.

* Kontrollfrekvens får halveras när ett ”väl fungerande system för upptäckt av läckage är installerat”.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontrollen fungerar och rapporteras till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det inom verksamheten finns kunskap om aktuell lagstiftning om köldmedier.

 

 

Senast uppdaterad: 2012-04-18
Uppdaterad av: