Låstagg

När du bokat vår idrottshall och blivit tilldelad en tid, så behöver du kvittera ut en låstagg.

För låstaggen gäller 50 kronor i deposition som återfås när taggen återlämnas.

Du är personligt ansvarig över taggen och dess användning. Skulle du tappa bort taggen så meddela då ansvarig så att spärrning kan ske.

Senast uppdaterad: 2016-08-29
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson