Ripjakt i Vindelfjällen – Förhandsbokning jaktåret 17/18

 

Såväl jägare som arrangörer har uppskattat möjligheten att kunna förhandsboka sin ripjakt i Vindelfjällen. Inför jaktåret 17/18 gäller följande för bokning av K- respektive S-områden:

All förhandsbokning börjar 170511 kl 18.00  via ripjakt@sorsele.se och förteckning över inkomna bokningsmail redovisas med avsändarnamn och inloggningsdatum på kommunens hemsida Ripjakt under flik genvägar.

K-område kan endast bokas av arrangör. Maximalt sju (7) områden per arrangör och dag. Om bokat område avlyses erbjuds annat område eller bokningen annulleras utan kostnad. Dygnskostnaden ( 2 000:- exkl. moms ) faktureras via Ekonomi / Sorsele kommun samma dag som arrangören ska nyttja området. Även bokat, men ej nyttjat område, faktureras. Bokning sker via e-post (ripjakt@sorsele.se) och ska innehålla områdesbeteckning, tid och antal jägare samt transportör. Om ett område önskas av flera gäller i första hand datum ( tid ) på e-post och i andra hand lottning mellan de, som inloggats samma dygn. Senast tre dagar innan jaktens början ska namn, personnummer (eller motsvarande) samt nationalitet meddelas via e-post. OBS! Alla jägare ska lösa länsstyrelsens dygnskort.

Platser i S-område (dock ej G12, G17, R16,  R22, R24, R28, R29 och R33) kan endast bokas av enskild eller grupp av jägare via e-post (ripjakt@sorsele.se ). I G16 och G18 kan fyra (4) platser i resp område bokas och i övriga fem (5 ). I bokningen ska områdesbeteckning, tid, namn, personnummer, nationalitet, mobilnummer, (mailadress), kortförsäljare samt  transportör anges. Om uppgift/uppgifter saknas, räknas ankomsttid först då ansökan är komplett.

OBS! De, som bokar ”S”-område förbinder sig lösa jaktkorten enligt förhandsbokningen.

Om bokat område avlyses erbjuds jägarna plats i annat likvärdigt område. Under de två första älgjaktsveckorna är möjligheten till bokning i Ammarnäs närområde begränsad på grund av älgjakt och renskötsel. Inbokningen sker i första hand efter sändningsdatum av e-post och i andra hand, om två eller flera har samma inloggningsdygn, tillämpas lottning av platser i aktuellt område.

Avgiften är 500:- per bokning och grupp ( 1-5 jägare). Pengarna inbetalas till Sorsele kommun enligt anvisning i det mail, som bekräftar bokningen. För att kunna redovisa ”vem som har bokat vad och när” i bokningsschemat krävs medgivande av namnpublicering enligt PUL (personuppgiftslagen).

Lottning för båda områdestyperna sker då två eller flera har önskat samma område för samma tid och med samma inloggningsdatum på sina mail. Fördelning av områden sker löpande.  Samtliga förhandsbokningar redovisas på kommunens hemsida fr o m 170701 samt sänds – tillsammans med aktuell information – med e-post till alla som förhandsbokat. Bokningsschemat uppdateras minst var fjortonde dag.

Senast uppdaterad: 2017-05-10
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund