Någonstans att jaga

-- Älgspår 2st (Anette Forsgren) -- Älg jakt myr (Anette Forsgren)

Följ länken här nedan för att hitta någonstans att jaga

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nagonstans-att-jaga/

Sveaskog erbjuder ytterligare ett  nytt område för småviltsjakt. Jaktmarken Arresåive är på 4 225
hektar och ligger i Sorsele kommun, där Sveaskog tidigare inte haft
något kortjaktsområde.

Läs mer om erbjudandet och andra jaktmöjligheter på inatur.se

Senast uppdaterad: 2015-09-30
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson