Hjärtstartarregister

Här finner du de registrerade hjärtstartarna i hela Sverige, och ni som tillhandahåller en hjärtstarter gör din registrering på samma sida! http://www.hjärtstartarregistret.se 

En hjärtstartare är enklet uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt kan den leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerade och hjälper och vägleder användaren genom olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktion och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenheter kan använda en hjärtstarter för att försöka rädda live på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat.

Kedjan som räddar liv, Länkarna i kedjan symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföra om en person får ett oväntat hjärtstopp. Möjligheterna att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång. Om någon del fördröjs så minskar chansen för överlevnad.

-- Kedjan som räddar livInformationen är hämtad på  www.hjartstartarregistret.se