30 minuter om dagen

Rör du på dig tillräckligt? 

Kanske tränar du flera pass i veckan och älskar promenader? Starkt jobbat i så fall! Eller så kanske du inte rör på dig alls?

Rekommendationen är att du rör dig minst 150 minuter per vecka så du blir varm och lite andfådd eller 75 minuter per vecka med hög intensitet så du blir svettig och andfådd, eller en kombination av de båda.

För att undvika att bli sjuk på grund av långvarigt stillasittande behöver du även ställa dig upp varje timme och gå några steg, detta oavsett hur fysiskt aktiv du är i övrigt. På så vis aktiveras processer i musklerna som minskar risken för bland annat hjärtinfarkt, höga blodfetter och diabetes.

Det är alltså viktigt både att vara fysiskt aktiv och att undvika långvarigt stillasittande. All motion har betydelse så börja där du står idag och öka din aktivitet med exempelvis 5 minuter per vecka. Kombinera detta med att bryta stillasittandet så har du receptet på en god hälsa och ett glatt sinne.

Här kan du ta reda på om du rör på dig tillräckligt mycket

Tips för att komma igång

  • Rör på dig så att du blir varm och får ökad puls minst 30 minuter per dag. Du kan dela upp tiden i 3 x 10 minuter.
  • Få in så mycket vardagsmotion som möjligt i ditt liv. Gå eller cykla istället för att åka bil. Välj alltid trappor framför hiss.
  • Välj den motionsform som är så rolig och enkel att den blir av.
  • Ta med dig grannen så gör du en god gärning och får sällskap.
  • Gå med i stegutmaning och gå Västerbotten runt.

Senast uppdaterad: 2015-04-22
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson