Sorsele kommun erbjuder dig som förälder till barn i ålder 3-12 år möjligheten att öka kunskaper runt föräldraskap. 

DET HÄR ÄR ABC - ALLA BARN I CENTRUM
-- ABC - föräldrastöd (Ahh vilken fin koja)
ABC
är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats av Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN´s barnkonvention.

Alla är vi experter på föräldraskap
Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationer sätts på prov.

Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
Hur undviker vi stressiga situationer?
Hur kan vi förebygga konflikter?
Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?
En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar
ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del både av varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

GRUPPSTART I SORSELE
19 oktober 2015,  och vi träffas sedan 2/11, 16/11 och 7/12. Senaste anmälningsdatum 13 oktober.


ANMÄLAN SKER TILL VÅRA GRUPPLEDARE
Anita Nilsson
Tele: 142 16
E-post: fornamn.efternam@sorsele.se

Anna Fransson
Tele: 142 46
E-post:  fornamn.efternam@sorsele.se


Dessa träffar är kostnadsfria och vi bjuder på fika!

VÄLKOMMEN! 

  

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-10-02
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson