Samverkansöverenskommelse


Här finner du vår samverkansöverenskommelse, del 1 med Polismyndigheten, Lokalpolisområde Södra Lappland  och kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Detta samverkansavtal syftar till att formalisera och fördjupa samarbetet mellan polis och kommun genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nästa steg är att komplettera överenskommelsen med del 2 med inriktningen på det lokala brottsförebyggande arbetet.

Gemensamma prioriterade fokusområdena är Brottsförebyggande arbete kring ungdomar, ANDT- och tillsynsarbete, Integration av nyanlända i kommunerna.


Överenskommelsen

Utöver de prioriterade fokusområden kommer initiativ av olika slag att pågå i kommunerna. Överenskommelsen kommer att kompletteras av bland annat arbetet mot våldsbejakande extremism, länsstyrelsen samordning kring projektet Tillsammans mot nätdroger samt Rädda barnens projekt Det handlar om kärlek, som har fokus på barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

För vårt arbete med ANDT (Alkohol- Narkotika- Droger och Tobak) har kommunen en tydlig målbild utifrån Folkhälsomyndigheten och de regeringsuppdrag som de har fått inom ramen för genomförandet av ANDT-strategin 2016-2020.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/sarskilda-uppdrag-andts/samordning-av-andt-forebyggande-arbete/

Här finner du mer information om brottsförebyggande arbete www.bra.se och https://polisen.se/