Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak-Spel

ANDTS i Sorsele


"Ett Sorsele fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och social skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Det du nyss läste är vårt övergripande mål utifrån vårt regeringsuppdrag i den nationella ANDT strategin som socialdepartementet ansvarar för och i Sorsele vill vi genom kunskap och aktivitet öka möjligheten för barn, ungdomar och unga vuxna att skapa ett hälsosamt liv.

Ett av kriterierna för att beviljas föreningsstöd i Sorsele kommun är att styrelsen har antagit en drogpolicy.
Som hjälp och stöd har Fritid- och kulturenheten tagit fram en mall för föreningslivet i dessa frågor som rör ANDTS. Den heter FOLKHÄLSOPOLICY och öppnas i ett nytt fönster om du klickar på länken.

Politiken i kommunen har antagit ett program för detta arbete och det kan du se HÄR. Utifrån denna policy finns en handlingsplan för genomförandet HÄR