Trygga och goda uppväxtvillkor

Drogpolicy i Sorsele


Alla barn har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.
Ett tydligt och helhetsinriktat förebyggabde arbete är en god investering för framtiden och skapar goda livsvillkor för medborgarna i kommunen och bidrar i sin tur till ett socialt hållbart samhälle.

Avsikten med denna drogpolicy och handbok är att vi tillsammans i Sorsele kommun ska skapa trygghet i dessa frågor som ett led i att alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor och ett stort socialt kapital som är av betydelse i samhället och organisationer. Detta arbete innebär bland annat ett primärt hälsoarbete inom skola och fritid och föräldrastöd det vill säga riktade generella insatser gentemot hela befolkningen och sekundära insatser till riskgrupper samt begränsa tillgängligheten till alkohol-, narkotika-, droger och tobak. 

Målet som vi strävar efter är att en positiv livsstil och god självkänsla hos kommunens barn, ungdomar och unga vuxna.

HÄR kan du ta del av Sorsele kommuns drogpolicy