Folkhälsorådets sammansättning

Inger Stenlund Ordförande i rådet och i Sociala utbildningsutskottet (V)
Katarina Lövgren Politiker (S)
Kristina Nilson Politiker (Kd)
Bo Brydsten Nämnden för Folkhälsa och primärvård S. Lappland (S)
Anita Nilsson Elevhälsan
Sara Johansson IFO
Pär Röckner Fritid- och kultur
Mymma Steneroth Sorsele sjukstuga VLL
Kent Lidberg Sorsele United, Föreningar i samverkan
Dan Svanbro SPF
Josephine Gabrielsson Sekreterare, samordnare för rådet
   
 Övriga inbjudna  Företagarna, Svenska kyrkan