-- Sorsele Folkhälsoråd (Mindre) ligger direkt under Kommunstyrelsen och är en samverkansgrupp med verksamhetsföreträdare från kommun, landsting, politik och statliga instanser och myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Skogstyrelsen.

Vårt arbete handlar om att initiera och driva folkhälsoarbetet i kommun och att jobba förebyggande är en viktig ståndpunkt.
Olika aktörer och samverkans partners har en betydande roll för att verkställa och driva de hälso frågor som är aktuella och för att möjliggöra  att budskapet når ut till vår målgrupp som är alla invånare i kommunen.

Det övergripande målet är att skapa samhällsenliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-10
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson