Folkhälsopolicy ANDTS

Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak-Spel

"Ett Sorsele fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och social skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Det du nyss läste är vårt övergripande mål utifrån vårt regeringsuppdrag i den nationella ANDT strategin som socialdepartementet ansvarar för.

Ett av kriterierna för att beviljas föreningsstöd i Sorsele kommun är att styrelsen har antagit en drogpolicy.
Som hjälp och stöd har Fritid- och kulturenheten tagit fram en mall för föreningslivet i dessa frågor som rör ANDTS. Den heter FOLKHÄLSOPOLICY och öppnas i ett nytt fönster om du klickar på länken.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson