Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finanserar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Allmänna arvsfonden står som arvinge till avlidna som inte efterlämnar anhöriga och inte har skrivit något testamente. Kammarkollegiet företräder fonden och ser till att pengarna kommer in från dödsbo där fonden är arvinge. De ska även förvalta fonden på bästa möjliga sätt och står och betala ut pengar till beviljade projekt. Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd och följer upp beviljade projekt, samt ser till att erfarenheter sprids. Till sin hjälp har de ett kansli som tar emot och behandlar ansökningarna.

 

-- Logo (Arvsfonden)Under 2014 har Arvsfonden som mål att dela ut 550 miljoner kronor. De har därför valt att göra en Sverigeresa för att sprida information om sin verksamhet och hur man söker stöd ur fonden.
Först ut var besök i Västerbotten, 23-24 januari höll de information i Skellefteå och Umeå. Inbjudan gick ut bland annat till kommunen och de rika föreningsliv som finns här i Sorsele. Totalt kom 600 besökare för att ta del av informationen.

 Arvsfondens målgrupper:

  • Barn 0-12 år                                 
  • Ungdomar 13-25 år
  • Personer med funktionsnedsättning, alla åldrar    

Arvsfondens kriterier:

  • Nyskapande 
  • Delaktighet
  • Överlevnad

Vilka typer av stöd kan sökas?

  • Projektstöd (handlar om att utveckla befintlig verksamhet, "göra" något under en tid på 1-3 år)
  • Lokal- och anläggningsstöd ( handlar om att bygga någonting för att ny verksamhet ska kunna bedrivas och att verksamheten ska ske 10 år framöver)

Om du klickar HÄR så hittar du frågor och svar om arvsfonden och besök gärna deras hemsida www.arvsfonden.se